بیانات معظم له در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری کنگره همراه با رونمایی از پوستر کنگره و شروع به کار کمپین مردمی نقش شیعه

بیانات معظم له در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری کنگره همراه با رونمایی از پوستر کنگره و شروع به کار کمپین مردمی نقش شیعه
بیانات معظم له در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری کنگره همراه با رونمایی از پوستر کنگره و شروع به کار کمپین مردمی نقش شیعه

جستجو