مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی عضو شورای سیاست گذاری و راهبردی کنگره

کنگره بین المللی مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی عضو شورای سیاست گذاری و راهبردی کنگره
چهارشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی از روزهای آغازین تشکیل کنگره از حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی دعوت کردند تا در گروه برنامه ریزی و سیاست گذاری این کنگره مشارکت داشته باشند لذا از همان روزهای آغازین در چهار عرصه به عنوان عضو شورای سیاست گذاری، عضو شورای راهبردی کنگره، معاونت بین الملل این […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی مدیر کمیته کلام

کنگره بین المللی مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی مدیر کمیته کلام
چهارشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱.  نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   بحثی که امروزه وجود دارد و حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به خوبی بدین نکته عنایت دارند و من هم همیشه این نکته را عرض می کنم که رشد تشیع و شیعه معلول کار […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین ملکی عضو شورای سیاست گذاری و راهبردی کنگره

کنگره بین المللی مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین ملکی عضو شورای سیاست گذاری و راهبردی کنگره
سه شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

حجت الاسلام و المسلمین ملکی عضو شورای سیاست‌گذاری و عضو شورای راهبردی کنگرۀ بین‌المللی «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی»  می باشد که در ذیل بخش هایی از گفتگوی ایشان را می خوانید:   نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید. در […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین موحدی پور عضو شورای راهبردی

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین موحدی پور عضو شورای راهبردی کنگره بین المللی
سه شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

حجت الاسلام و المسلمین موحدی پور جانشین نماینده مرجعیت و ناظر بر امور اداری مالی و عضو شورای راهبردی دبیرخانه در دبیرخانه کنگره می‌باشد که بخش هایی از گفتگوی ایشان پیرامون کنگره را در ذیل می خوانید:   نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین مسعودی مدیر کمیته حدیث

کنکره بین المللی مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین مسعودی مدیر کمیته حدیث
سه شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   امروزه شیعه به عنوان یک گروه کم شناخته شده در جهان مطرح است با اینکه یک گروه با سابقه و  با هویت تاریخی و یک گروه دارای کاملا مبانی عقیدتی و احکام عملی و نظریه های […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین مهدی مکارم شیرازی نماینده مرجعیت، عضو شورای سیاست گذاری و عضو کمیته راهبردی کنگره

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین مهدی مکارم شیرازی نماینده مرجعیت، عضو شورای سیاست گذاری و عضو کمیته راهبردی کنگره بین المللی شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

با توجه به سابقه فعالیتی حجت الاسلام و المسلمین مهدی مکارم شیرازی در دو کنگره برگزار شده خطر جریان های افراطی تکفیری، ایشان به عنوان نماینده مشرف عالی کنگره، حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی منصوب گردیدند،  در ذیل بخش هایی از گفتگوی ایشان […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر گرجیان مدیر کمیته اخلاق،‌تربیت و عرفان

کنگره بین المللی شیعه مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر گرجیان مدیر کمیته اخلاق،‌تربیت و عرفان
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   از زمان نوجوانی و قبل از انقلاب به خاطر دارم که از ویژگی های حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت‌برکاته) این بود عمدتا کارهای زمین مانده را پیگیری کنند و برگزاری این کنگره یک ضرورت زمین […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین شیرافکن مدیر کمیته علوم ادبی

کنگره بین المللی شیعه مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین شیرافکن مدیر کمیته علوم ادبی
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. ۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید. از این جهت که کنگره یک هدف والا و گرانقدری را مد نظر خود قرار داده است؛ از اهمیت بالایی هم برخوردار است. هدف دوستانی که در این کنگره فعالیت می کنند این است که جایگاه […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسترحمی مدیر کمیته علوم طبیعی

کنگره بین المللی شیعه مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسترحمی مدیر کمیته علوم طبیعی
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. ۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   اهمیت این کنگره را می توان از چند جنبه مورد بحث و بررسی قرار داد. اول، نقش دانشمندان شیعی در طول تاریخ در گسترش دانش های مختلف تبیین می شود. از جمله مسائلی که در […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین تحیری مدیر کیمته مطالعات منطقه ای غرب ایران

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین تحیری مدیر کیمته مطالعات منطقه ای غرب ایران
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   از آنجایی که شیعیان در عرصه تولید و توسعه علوم اسلامی همواره از سوی اهل سنت در معرض اتهام عدم نقش آفرینی بوده و در مواردی نیز جامعه علمی شیعه به صورت انفعالی عمل کرده اند […]