مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر الویری مدیر کمیته تاریخ، تمدن و جغرافیا

کنگره بین المللی شیعه مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر الویری مدیر کمیته تاریخ، تمدن و جغرافیا
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید. به نظر بنده این کنگره از سه جنبه حائز اهمیت است. یک جنبه، جنبه درون شیعی است که کنگره ظرفیتی را فراهم می آورد که درباره یکی از ابعاد مهم اجتماعی و بیرونی آئین تشیع که همان […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دشتی مدیر کیمته مطالعات منطقه ای شرق ایران

کنگره بین المللی شیعه مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دشتی مدیر کیمته مطالعات منطقه ای شرق ایران
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   از دیرباز یکی از حربه‌های دشمنی با پیروان مولای متقیان امیرمومنان علی (ع) انتصاب آنها به انحراف، غلو، تحریف یا نشأت گرفتگی از بیرون اسلام و … بود و بر همین اساس، به دروغ این مسلمانان […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین مختاری مدیر کیمته احیای آثار

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مختاری مدیر کیمته احیای آثار کنگره بین المللی شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   این کنگره از جهات مختلف اهمیت دارد. از آغاز غیبت کبری به بعد همیشه شیعه به نوعی مورد اتهام واقع شده است: یک روزی می گفتند شما فروع فقهی ندارید و شیخ طوسی برای پاسخ، مجبور […]