مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر گرجیان مدیر کمیته اخلاق،‌تربیت و عرفان

کنگره بین المللی شیعه مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر گرجیان مدیر کمیته اخلاق،‌تربیت و عرفان
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   از زمان نوجوانی و قبل از انقلاب به خاطر دارم که از ویژگی های حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت‌برکاته) این بود عمدتا کارهای زمین مانده را پیگیری کنند و برگزاری این کنگره یک ضرورت زمین […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین شیرافکن مدیر کمیته علوم ادبی

کنگره بین المللی شیعه مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین شیرافکن مدیر کمیته علوم ادبی
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. ۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید. از این جهت که کنگره یک هدف والا و گرانقدری را مد نظر خود قرار داده است؛ از اهمیت بالایی هم برخوردار است. هدف دوستانی که در این کنگره فعالیت می کنند این است که جایگاه […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسترحمی مدیر کمیته علوم طبیعی

کنگره بین المللی شیعه مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسترحمی مدیر کمیته علوم طبیعی
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. ۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   اهمیت این کنگره را می توان از چند جنبه مورد بحث و بررسی قرار داد. اول، نقش دانشمندان شیعی در طول تاریخ در گسترش دانش های مختلف تبیین می شود. از جمله مسائلی که در […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین تحیری مدیر کیمته مطالعات منطقه ای غرب ایران

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین تحیری مدیر کیمته مطالعات منطقه ای غرب ایران
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   از آنجایی که شیعیان در عرصه تولید و توسعه علوم اسلامی همواره از سوی اهل سنت در معرض اتهام عدم نقش آفرینی بوده و در مواردی نیز جامعه علمی شیعه به صورت انفعالی عمل کرده اند […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسکندرلو کمیته مستشرقان

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسکندرلو کمیته مستشرقان کنگره بین المللی شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   مهم ترین جنبه محتوایی این کنگره که انگیزه و یا حکمت اصلی تشکیل آن تلقی می شود، خنثی سازی شایعه عدم دخالت عالمان شیعی در رشد و گسترش علوم اسلامی می باشد. اصولا کارهای پراکنده ای در […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر امینی تهرانی مسئول بررسی مقالات فراخوانی کنگره

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر امینی تهرانی مسئول بررسی مقالات فراخوانی کنگره بین المللی شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   در مورد اهمیت کنگره می توان به نشان دادن گستره فعالیت شیعه و زحمات دانشمان در جهان اشاره کرد و این کنگره به نوعی می تواند به جامعه شناسی علوم شیعه منجر شود و بارویکرد جامعه […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین علوی مهر مدیر کمیته قرآن

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین علوی مهر مدیر کمیته قرآن کنگره شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   این کنگره بسیار با اهمیت است و اهمیت آن را از این جنبه آغاز می کنم که شیعه در جهان شناخته شده نبود، قبل از انقلاب شاید مذهب شیعه را تعداد افراد بسیار کم و گروه […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین داوودی مدیر کمیته فقه و اصول

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین داوودی مدیر کمیته فقه و اصول کنگره شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   این کنگره همچنان که از عنوان آن روشن است نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی است. در واقع چهار عنوان را شامل می شود که این چهار عنوان شامل علوم اسلامی، شیعه، پیدایش و […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه مدیر کمیته علوم عقلی

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه مدیر کمیته علوم عقلی کنگره بین المللی شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   نخست من باید واقعا به عنوان یک عضو کوچک از همکاران این کنگره و به عنوان کوچکترین طلبه از مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی تشکر کنم چرا که ایشان انصافا یک […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر جزائری مدیر کمیته علوم انسانی

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر جزائری مدیر کمیته علوم انسانی کنگره بین المللی شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر جزائری مدیر کمیته علوم انسانی ۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   این کنگره از ابعاد مختلفی بسیار مهم و تاثیر گذار است. این کنگره به مساله ای می پردازد که تببین و تفهیم درست او به […]