مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسترحمی مدیر کمیته علوم طبیعی

کنگره بین المللی شیعه مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسترحمی مدیر کمیته علوم طبیعی
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. ۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   اهمیت این کنگره را می توان از چند جنبه مورد بحث و بررسی قرار داد. اول، نقش دانشمندان شیعی در طول تاریخ در گسترش دانش های مختلف تبیین می شود. از جمله مسائلی که در […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین تحیری مدیر کیمته مطالعات منطقه ای غرب ایران

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین تحیری مدیر کیمته مطالعات منطقه ای غرب ایران
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   از آنجایی که شیعیان در عرصه تولید و توسعه علوم اسلامی همواره از سوی اهل سنت در معرض اتهام عدم نقش آفرینی بوده و در مواردی نیز جامعه علمی شیعه به صورت انفعالی عمل کرده اند […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسکندرلو کمیته مستشرقان

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسکندرلو کمیته مستشرقان کنگره بین المللی شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   مهم ترین جنبه محتوایی این کنگره که انگیزه و یا حکمت اصلی تشکیل آن تلقی می شود، خنثی سازی شایعه عدم دخالت عالمان شیعی در رشد و گسترش علوم اسلامی می باشد. اصولا کارهای پراکنده ای در […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر امینی تهرانی مسئول بررسی مقالات فراخوانی کنگره

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر امینی تهرانی مسئول بررسی مقالات فراخوانی کنگره بین المللی شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   در مورد اهمیت کنگره می توان به نشان دادن گستره فعالیت شیعه و زحمات دانشمان در جهان اشاره کرد و این کنگره به نوعی می تواند به جامعه شناسی علوم شیعه منجر شود و بارویکرد جامعه […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین علوی مهر مدیر کمیته قرآن

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین علوی مهر مدیر کمیته قرآن کنگره شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   این کنگره بسیار با اهمیت است و اهمیت آن را از این جنبه آغاز می کنم که شیعه در جهان شناخته شده نبود، قبل از انقلاب شاید مذهب شیعه را تعداد افراد بسیار کم و گروه […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین داوودی مدیر کمیته فقه و اصول

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین داوودی مدیر کمیته فقه و اصول کنگره شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   این کنگره همچنان که از عنوان آن روشن است نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی است. در واقع چهار عنوان را شامل می شود که این چهار عنوان شامل علوم اسلامی، شیعه، پیدایش و […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه مدیر کمیته علوم عقلی

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه مدیر کمیته علوم عقلی کنگره بین المللی شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   نخست من باید واقعا به عنوان یک عضو کوچک از همکاران این کنگره و به عنوان کوچکترین طلبه از مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی تشکر کنم چرا که ایشان انصافا یک […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر جزائری مدیر کمیته علوم انسانی

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر جزائری مدیر کمیته علوم انسانی کنگره بین المللی شیعه
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر جزائری مدیر کمیته علوم انسانی ۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   این کنگره از ابعاد مختلفی بسیار مهم و تاثیر گذار است. این کنگره به مساله ای می پردازد که تببین و تفهیم درست او به […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر الویری مدیر کمیته تاریخ، تمدن و جغرافیا

کنگره بین المللی شیعه مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر الویری مدیر کمیته تاریخ، تمدن و جغرافیا
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید. به نظر بنده این کنگره از سه جنبه حائز اهمیت است. یک جنبه، جنبه درون شیعی است که کنگره ظرفیتی را فراهم می آورد که درباره یکی از ابعاد مهم اجتماعی و بیرونی آئین تشیع که همان […]

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دشتی مدیر کیمته مطالعات منطقه ای شرق ایران

کنگره بین المللی شیعه مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دشتی مدیر کیمته مطالعات منطقه ای شرق ایران
دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.   از دیرباز یکی از حربه‌های دشمنی با پیروان مولای متقیان امیرمومنان علی (ع) انتصاب آنها به انحراف، غلو، تحریف یا نشأت گرفتگی از بیرون اسلام و … بود و بر همین اساس، به دروغ این مسلمانان […]