از سوی دبیرخانه کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی منتشر شد:

کمیسیون های جانبی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

به اطلاع می رساند در کنار برگزاری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، کمیسیون های نه گانه ای نیز برقرار خواهد شد.
به اطلاع می رساند طی سی و یکمین جلسه شورای علمی با حضور حجج‌اسلام اساتید محترم آقايان : جزائری، گرجیان، تحیّری، اسکندرلو، داودی، رضایی اصفهانی، جبرئیلی، موسوی نسب، زمانی مسترحمی، شیرافکن، الویری، مختاری، مسعودی، علوی مهر، دشتی، محمودی، موحدی‌پور، خوشخو، سرکار خانم فقیهی با موضوع برنامه ریزی پنل‌های کنگره در۲۰ فروردین تشکیل و پنلها به شرح ذیل تصویب شد:۱٫ «قرآن و حدیث» به مدیریت: حجج اسلام مسعودی و علوی‌مهر
۲٫ «فقه واصول» به مدیریت: حجت الاسلام والمسلمین آقای داودی
۳٫ «بانوان» به مدیریت: سرکار خانم دکتر فقیهی
۴٫ «ادبیات» به مدیریت: حجت الاسلام آقای شیرافکن
۵٫ «کلام و علوم عقلی» به مدیریت: حجج اسلام آقایان خسروپناه و جبرئیلی
۶٫ «اخلاق، تربیت و عرفان» به مدیریت: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر گرجیان
۷٫ «تاریخ و مستشرقان» به مدیریت: حجج اسلام آقایان دکتر الویری و دکتر اسکندرلو
۸٫ «علوم طبیعی و انسانی» به مدیریت: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جزائری
۹٫ «منطقه‌ای» به مدیریت: حجج اسلام آقایان دشتی و تحیری


کمیسیون های جانبی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
کمیسیون های جانبی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

جستجو