مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین مختاری مدیر کیمته احیای آثار

  1. ۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.

 

این کنگره از جهات مختلف اهمیت دارد. از آغاز غیبت کبری به بعد همیشه شیعه به نوعی مورد اتهام واقع شده است: یک روزی می گفتند شما فروع فقهی ندارید و شیخ طوسی برای پاسخ، مجبور به نوشتن کتاب مبسوط در فروع فقهی شد. در زمان شیخ طوسی که قرن پنجم بود، یک روزی گفتند شیعه«لیس له مصنِفٌ و لا مصنَف»  یعنی نه کتابی دارد و نه مولفی دارد و همین حرف ها باعث شد که شیخ طوسی کتاب فهرست را و نجاشی کتاب رجال نجاشی را بنویسند. مقصودم این است که از همان قرن پنجم شیعه مورد این اتهام بوده است که نه اثر علمی و نه عالمی دارد و از همان ابتدا علما درصدد این بودند که به این اتهام ها پاسخ بدهند. این روال همینطور ادامه داشت تا در قرن اخیر بعضی شیعه را متهم کردند که شیعه آنچنان آثار و شخصیت های علمی ندارد. از این جهت وقتی که این حرف در کتاب « تاریخ اللغه العربیه» در جهان عرب منتشر شد، علمای آن زمان مثل شیخ آقا بزرگ تهرانی و چند نفر از بزرگان تصمیم بر این گرفتند که جواب این شبهه را بدهند. شیخ آقا بزرگ تهرانی کتاب الذریعه الی تصانیف الشیعه را و سید حسن صدر کتاب تاسیس الشیعه الکرام لفنون الاسلام را که اسم این کتاب شبیه اسم کنگره است نوشت، سید محسن امین کتاب اعیان الشیعه را نوشت.

امروزه هم این اتهام وجود دارد، اتهام هم اگر نباشد آثار علمی شیعه باید شناسایی و به مجامع علمی دنیا شناسانده شود و اگر شناسایی هم شده باشد، دسترسی به آنها مشکل است زیرا احیا، تصحیح و عرضه نشده است. از این جهت کارهایی لازم بود که انجام پذیرد که از جمله این کارها، کار خود موسسه کتاب شناسی شیعه است که هدف اصلی آن معرفی شخصیت ها و کتاب های شیعه است و هرچه امثال کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی برگزار شود و آثار علمی شیعه به دنیا معرفی شود جای دارد و می توان گفت اهمیت کنگره در معرفی تراث علمی شیعه است.

  1. ۱. اطلاعات خود را در مورد سابقه کنگره بفرمایید.(که در تاریخ کنگره ثبت و ضبط شود)

 

با این عنوان و هدف تا به حال کنگره ای برگزار شده است. اما کارهای علمی مثل تالیف الذریعه انجام شده است. اما در مورد  کنگره نقش شیعه ،کمیته احیای آثار  تقریبا جزء آخرین کمیته هایی بود که تشکیل شد، به همین دلیل در جلسات اولیه و طراحی کار کنگره مشارکتی نداشتم و در این جلسات بعدی شورای علمی کنگره شرکت کردم. حدود ۱۰ عنوان کتاب در جلسات کمیته پیشنهاد شد ولی به دلیل محدودیت یکی دو عنوان کتاب برای این کمیته مصوب شد.

  1. ۱. روند کنگره را تا کنون چگونه می بینید و نقاط قوت و ضعف آن را بفرمایید.

 

تا الان روند کاری کنگره خوب بوده است. از نقاط قوت می توان به همکاری فضلا با این کنگره اشاره کرد چرا که فضلای زیادی در کار این کنگره همکاری می کنند و در جلسات شرکت می کنند.

امیدوارم نقطه ضعفی هم وجود نداشته باشد و در بررسی و انتخاب مقالات دقت  کافی صورت بگیرد که مبادا مقاله یا کتاب ضعیفی در منشورات کنگره چاپ شود، همه کتاب ها ومقالات باید متقن، علمی و مطابق با استانداردهای روز جهانی باشد.

 

  1. ۱. توصیه های خود را در مورد ادامه کار کنگره بفرمایید.

 

توصیه بنده همان طور که عرض کردم، اتقان کار است یعنی کتاب ها و مقالات متقن و هرچه پیراسته تر از عیب و نقص و کاستی باشد و توصیه اصلی همین است زیرا آنچه که از کار کنگره باقی می ماند آثار و منشورات کنگره است چرا که جلسات کنگره یکی دو روز برگزار و تمام می شود و آنچه در تاریخ می ماند و همچنان در درسترس است آثار علمی و منشورات است بنابراین همه هم و غم باید برای اتقان این کار علمی مصروف شود تا خدای نکرده کار سست و ضعیفی عرضه نشود و سبب وهن کنگره نشود.

  1. ۱. روند کار کنگره در گروه خاص شما چگونه بوده است؟

 

در کمیته احیای آثار افرادی از اهل فن انتخاب شدند و کتاب هایی که با کنگره تناسب داشت، یعنی احیایی بود شناسائی شد چرا که در این کمیته کتاب یا مقاله سفارش داده نمی شود بلکه کتاب ها و مقالاتی که گذشته نوشته شده و چاپ نشده است و یا اگر هم چاپ شده است چاپ محققانه و درستی نداشته است، اینگونه کتاب ها و مقالات تصحیح و ویرایش انتقادی می شود و برای چاپ آماده می شود.همانطور که عرض کردم در جلسات این کمیته دو کتاب مصوب شد.

یکی از این کتب مجموعه مقالاتی است که به زبان اردو و دیگر زبان ها در سرگذشت علمای شیعه در هند نوشته شده است که اینها را یکی از اعضای کمیته به زبان انگلیسی ترجمه کرده و الان آماده است و در مراحل ارزیابی است.

  1. ۱. پیش بینی شما در مورد آینده کنگره و برونداد آن در بخش شما چیست؟

 

ان شاء الله که نتیجه مثبت خواهد بود ولی پیش بینی من این است که عجله ای برای زود برگزار شدن کنگره نباشد؛ یعنی کیفیت فدای سرعت و کمیت نشود. بنابراین اگر برگزاری کنگره یکسال هم تأخیر بیفتد و آثار علمی به حد کمال برسد و دارای اتقان خاصی باشد، بهتر از این است که زود برگزار شود ولی آثار آن اتقان علمی را نداشته باشد.

  1. ۱. اگر نکته خاصی در مورد کنگره لازم می دانید بفرمایید.

 

نکته ای که وجود دارد این است کسانی که در زمینه موضوع کنگره در گوشه و کنار دنیا کار کرده اند به کنگره دعوت شوند و از مسائلی که سبب اختلاف بین شیعه و سنی می شود و یا به اختلاف ها دامن میزند، پرهیز شود و در اتقان کارهای علمی، عرضه شایسته، چاپ وزین و صفحه آرایی زیبا سعی تام و تمام شود که از هر جهت آثاری که در کنگره عرضه و منتشر می شود ماندگار شود و همچنان جزء کتاب های مرجع باشد.

جستجو