مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر امینی تهرانی مسئول بررسی مقالات فراخوانی کنگره

  1. ۱. نظر خود را در مورد اهمیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بفرمایید.

 

در مورد اهمیت کنگره می توان به نشان دادن گستره فعالیت شیعه و زحمات دانشمان در جهان اشاره کرد و این کنگره به نوعی می تواند به جامعه شناسی علوم شیعه منجر شود و بارویکرد جامعه شناسی و روانشناسانه به تاثیر مباحث مردم شناسی، روانشناسی، سیاست در پیدایش علوم توسط شیعه اشاره های مهم و تاثیر گذاری داشته باشد.

از دیگر موارد اهمیت کنگره این است که با ارائه فعالیت شیعه می توان به نوعی تقدیر و تشکر از زحمات دانشمندان شیعه در طول تاریخ انجام داد و از آنان قدردانی کرد. همچنین نقاط ضعف و قوت فعالیت شیعه نیز در پرتو این آثار بهتر روشن می شود و میتوان در راستای تقویت نقاط ضعف اقدامات موثری انجام داد.

 

  1. ۱. اطلاعات خود را در مورد سابقه کنگره بفرمایید.(که در تاریخ کنگره ثبت و ضبط شود)

 

با این عنوان کنگره ای وجود ندارد اما این کنگره در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ آغاز به کار نمود و با حمایت های مرجع عالیقدر جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه‌الله) آغاز به کار نمود و در این راستا زحمات بسیاری توسط استاد بزرگوار حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمد علی رضائی اصفهانی انجام گردید و بنده از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توفیق حضور در این کنگره به دعوت استاد بزرگوارم دکتر رضائی اصفهانی پیدا کردم.

  1. ۱. روند کنگره را تا کنون چگونه می بینید و نقاط قوت و ضعف آن را بفرمایید.

 

با مدیریت خوب دکتر رضایی اصفهانی و علاقه  ای که از مجموعه دوستان همکار مشاهده می نمایم روشن است که همه، با ارزش این کار آشنا هستند و امیدوارم همه خواسته های مورد نظر بزرگان در این باره در زمان خود انجام شود.

 

  1. ۱. روند کار خود را در بررسی مقالات فراخوانی رسیده توضیح دهید.

در این مرحله که پس از دریافت مقالات وارده به سایت صورت می پذیرد،‌در ابتدا مقالات بر اساس ساختار کلی بررسی می شوند و سپس موضوع آنها و هماهنگی آنها با محتوای کنگره مورد دقت قرار می گیرد. درنهایت نگاهی اجمالی به محتوای مقالات می شود. در مجموع بررسی ها، چهار آیتم ساختار مقاله، ارزش محتوای مقاله، اعتبار منابع و مستند سازی و هماهنگی با اهداف کنگره مدنظر قرار می گیرد و سپس باتوجه به نمره کسب شده تصیم گیری در مورد آنها اتخاذ می شود. اگر مقاله، نمره از ۵۰ تا ۶۰ را کسب نمود مشروط است و بعد از انجام اصلاحات توسط نویسنده و ارزیابی مجدد ۱۰ امتیاز دیگر کسب می کند و در صورت احراز امتیاز ۶۰ این مقاله قابل قبول است.

قسمت دیگری از کار را که به عهده این حقیر قرار داده شده بررسی چکیده مقاله بود که در این بررسی، عنوان و محتوای چکیده بررسی می شود و براساس موضوعات مرتبط با کنگره در مورد چکیده ها تصمیم گیری می شود. درنهایت اگر چکیده مورد قبول باشد یا مشروط باشد از نویسندگان درخواست می شود تا مقاله خود را نیز به کنگره ارسال نمیاند و اگر چکیده مورد قبول واقع نشد ضمن تشکر از شرکت کنندگان، این امر به آنها اطلاع رسانی می شود.

  1. ۱. توصیه های خود را در مورد ادامه کار کنگره بفرمایید.

 

به نظر می رسد این کنگره می تواند هر ۲ سال یکبار با جهت دهی و قیود خاصی نسبت به محتوا و عناوین مقالات و کتب برگزار شود تا شیعه خود را بهتر ارزیابی نماید.

جستجو